Privacy policy

Zawartość niniejszej strony, dostęp do niej i korzystanie z niej podlegają niżej podanym warunkom oraz odpowiednim przepisom prawa.

Serwis niniejszy został przygotowany przez Nepentes S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gwiaździstej 69F. Prawa autorskie do niniejszego serwisu i wszystkich jego elementów w tym do materiałów w nim zawartych przysługują niepodzielnie Nepentes S.A. Jakiekolwiek wykorzystywanie niniejszego serwisu lub jego czści może odbywać się jedynie i wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego. Jakiekolwiek modyfikowanie lub reprodukowanie niniejszego serwisu lub jego części jest zakazane. Wszelkie umieszczone w niniejszym serwisie nazwy produktów i inne nazwy handlowe stanowią prawem chronione znaki towarowe lub firmy, będące własnością Nepentes S.A., podmiotów stowarzyszonych lub partnerów handlowych i jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Nepentes S.A. Prawnej ochronie podlegają również wszelkie wzory użytkowe znajdujące się w niniejszym serwisie.

Żadna informacja zamieszczona w niniejszym serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Nepentes S.A. dokłada najwyższej staranności w celu zapewnienia poprawności i dokładności informacji umieszczonych w niniejszym serwisie niemniej jednak nie daje żadnej gwarancji co do ich poprawności lub dokładności. Nepentes S.A. nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania lub też niemości korzystania z niniejszego serwisu, jak również wynikające z oparcia się na informacjach podanych w niniejszym serwisie.

Nepentes S.A. zastrzega sobie prawo do modyfikowania, uzupełniania lub usuwania zawartości niniejszego serwisu oraz do zaprzestania udostępniania niniejszego serwisu lub jego części w dowolnej chwili, z dowolnego powodu, bez uprzedniego informowania o tym użytkowników.

Jakiekolwiek komentarze, sugestie lub uwagi nawiązujące do informacji zawartych w niniejszym serwisie, przekazane przez użytkowników nie będą traktowane przez Nepentes S.A. jako poufne. Nepentes S.A. nabywa nieodpłatnie prawo do powielania, wykorzystywania oraz używania i dystrybuowania takich informacji bez ograniczeń. Wszelkie pomysły, know-how oraz technologie zawarte w takich informacjach mogą zostać wykorzystywane przez Nepentes S.A. w dowolny sposób, w szczególności w produkcji, dystrybucji, marketingu.

Jakiekolwiek wykorzystywanie lub stosowanie preparatów i środków wymienionych w niniejszym serwisie może się odbywać jedynie, w przypadku produktów leczniczych, po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i/lub zapoznaniu się z informacją dołączoną do każdego sprzedawanego opakowania, zaś w przypadku suplementów diety oraz kosmetyków, po zapoznaniu się z informacjami na opakowaniu oraz na dołączonej do opakowania ulotce. Żadna z informacji umieszczonych w niniejszym serwisie nie stanowi porady medycznej ani kosmetologicznej.

Nepentes S.A. informuje, że serwisy i strony internetowe, do których odesłania znajdują się w niniejszym serwisie, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przygotowane przez Nepentes S.A. i spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały tam zawarte.

Ochrona danych

W celu umożliwienia Państwu korzystania z niektórych elementów niniejszego serwisu Nepentes S.A. gromadzi Państwa dane osobowe. Przed pobraniem od Państwa tychże danych i po zapoznaniu się z celem ich przetwarzania będziecie Państwo mogli swobodnie zdecydować o ich udostępnieniu. Nepentes S.A. przestrzega zasad Ustawy o ochronie danych osobowych i dołoży wszelkich starań w celu zachowania Państwa danych w poufności. Dane te nie będą przekazywane żadnym innym podmiotom. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych macie Państwo prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikacji i usunięcia w każdej chwili.

© Copyright: Nepentes S.A.

PrintPrint Send the link to a friendSend the link to a friend